هاست لینوکس سی‌پنل

  • دیتاسنتر هتزنر آلمان
  • سی پنل
  • کلود لینوکس
  • لایت اسپید
  • دیسک SSD
  • گواهی SSL رایگان
  • انتقال رایگان
بخش ها:
فضای دیسک: 500 مگابایت

پهنای باند: 25 گیگابایت

قیمت 1 ماهه: 6,۰00 تومان

قیمت 3 ماهه: 18,۰00 تومان

قیمت 6 ماهه: 30,۰00 تومان

قیمت 12 ماهه: 6۰,000 تومان
فضای دیسک: 1000 مگابایت

پهنای باند: 50 گیگابایت

قیمت 1 ماهه: 11,000 تومان

قیمت 3 ماهه: 33,000 تومان

قیمت 6 ماهه: 55,000 تومان

قیمت 12 ماهه: 110,000 تومان
فضای دیسک: 2000 مگابایت

پهنای باند: 100 گیگابایت

قیمت 1 ماهه: 20,000 تومان

قیمت 3 ماهه: 60,000 تومان

قیمت 6 ماهه: 100,000 تومان

قیمت 12 ماهه: 200,000 تومان
فضای دیسک: 3000 مگابایت

پهنای باند: 150 گیگابایت

قیمت 1 ماهه: 30,000 تومان

قیمت 3 ماهه: 90,000 تومان

قیمت 6 ماهه: 150,000 تومان

قیمت 12 ماهه: 300,000 تومان
فضای دیسک: 5000 مگابایت

پهنای باند: 250 گیگابایت

قیمت 1 ماهه: 45,000 تومان

قیمت 3 ماهه: 135,000 تومان

قیمت 6 ماهه: 225,000 تومان

قیمت 12 ماهه: 450,000 تومان
Secure Transaction  فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.144.24.41) وارد شده اید.