پلن موردنظر را انتخاب کنید.

بخش ها:
فضای دیسک: 50 گیگابایت

پهنای باند: نامحدود

تعداد اکانت: 50 عدد

قیمت 1 ماهه: 45,000 تومان

قیمت 3 ماهه: 135,000 تومان

قیمت 6 ماهه: 225,000 تومان

قیمت 12 ماهه: 450,000 تومان
Secure Transaction  فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.206.168.65) وارد شده اید.