پکیج موردنظر را انتخاب کنید.

بخش ها:
قیمت: 200,000 تومان

فضای دیسک: 200 مگابایت

پهنای باند: 10 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) رایگان

+ برخورداری از 1 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 1 ماه پشتیبانی فنی برنزی

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
قیمت: 3۵0,000 تومان

فضای دیسک: 500 مگابایت

پهنای باند: 25 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) رایگان

+ برخورداری از 3 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 2 ماه پشتیبانی فنی برنزی

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
قیمت: ۶۰0,000 تومان

فضای دیسک: 1000 مگابایت

پهنای باند: 50 گیگابایت

+ یک دامنه اینترنتی ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 5 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 3 ماه پشتیبانی فنی برنزی

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
Secure Transaction  فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (34.236.190.216) وارد شده اید.