پکیج موردنظر را انتخاب کنید.

بخش ها:
قیمت: 1,۲00,000 تومان

فضای دیسک: 1000 مگابایت

پهنای باند: 50 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 10 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 2 ساعت آموزش حضوری رایگان

+ برخورداری از 6 ماه پشتیبانی فنی برنزی

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
قیمت: 2,۴00,000 تومان

فضای دیسک: 3000 مگابایت

پهنای باند: 150 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 30 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 4 ساعت آموزش حضوری رایگان

+ برخورداری از 6 ماه پشتیبانی فنی نقره‌ای

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
قیمت: 3,۶00,000 تومان

فضای دیسک: 5000 مگابایت

پهنای باند: 250 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 50 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 6 ساعت آموزش حضوری رایگان

+ برخورداری از 6 ماه پشتیبانی فنی طلایی

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
Secure Transaction  فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (34.236.190.216) وارد شده اید.