پکیج موردنظر را انتخاب کنید.

بخش ها:
قیمت: ۶00,000 تومان

فضای دیسک: 500 مگابایت

پهنای باند: 25 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 5 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 2 ماه پشتیبانی فنی نقره‌ای

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
قیمت: 1,۲00,000 تومان

فضای دیسک: 1000 مگابایت

پهنای باند: 50 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 10 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 2 ساعت آموزش حضوری رایگان

+ برخورداری از 4 ماه پشتیبانی فنی نقره‌ای

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
قیمت: 1,۸00,000 تومان

فضای دیسک: 2000 مگابایت

پهنای باند: 100 گیگابایت

+ یک دامنه ملی (ir) یا بین المللی (com,org,info) رایگان

+ برخورداری از 15 آدرس ایمیل اختصاصی

+ برخورداری از 4 ساعت آموزش حضوری رایگان

+ برخورداری از 6 ماه پشتیبانی فنی نقره‌ای

لیست کامل ویژگی‌های این پکیج را مشاهده کنید.
Secure Transaction  فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (34.236.190.216) وارد شده اید.