اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی عمومی

مسائل مرتبط با امور طراحی و سوالات قبل از خرید

 ثبت شکایت

مسائل مرتبط با مدیریت، انتقادات، پیشنهادات و شکایات

 نصب افزونه‌ها و پوسته‌ها

مسائل مرتبط با امور نصب افزونه‌ها و پوسته‌ها